בעמוד זה הנכם מוזמנים להדליק "נר וירטואלי" לזכר חללי בית הספר ולהירשם ברשימת מכבדי זכרם.
ניתן גם להוסיף מסר שיצורף ל"נר" ויביע את רגשותיכם.


הדלקת נר לזכר שלמה אילני


לפני השליחה, יש להקליד את האותיות הלועזיות שמוצגות במלבן, משמאל לימין:בחזרה לעמוד הזיכרון של שלמה אילני