מעזבונם

מעזבונם - נוכחותם. תמונות, יצירות, דברים שנכתבו, כל אלו הם נוכחות מתמדת.
כל עיון וקריאה בהם יוצרים מלאות של זיכרון.

נודה על כל חומר נוסף: לחצו כאן לשליחת חומרים.