מעזבונם - במכחול, מפסלת ועדשת צילום

לחצו על השם כדי לעבור לפריטי עזבונם של הנופלים.