בעמוד זה הנכם מוזמנים להדליק "נר וירטואלי" לזכר חללי בית הספר ולהירשם ברשימת מכבדי זכרם.
ניתן גם להוסיף מסר שיצורף ל"נר" ויביע את רגשותיכם.


הדלקת נר לזכר צבי פדות


לפני השליחה, יש להקליד בעברית את הצבע של האות השלישית משמאל שמוצגת במלבן:בחזרה לעמוד הזיכרון של צבי פדות