בעמוד זה הנכם מוזמנים להדליק "נר וירטואלי" לזכר חללי בית הספר ולהירשם ברשימת מכבדי זכרם.
ניתן גם להוסיף מסר שיצורף ל"נר" ויביע את רגשותיכם.


הדלקת נר לזכר מירון אלתגר


לפני השליחה, יש להקליד בעברית את הצבע של האות השלישית משמאל שמוצגת במלבן:בחזרה לעמוד הזיכרון של מירון אלתגר