בעמוד זה הנכם מוזמנים להדליק "נר וירטואלי" לזכר חללי בית הספר ולהירשם ברשימת מכבדי זכרם.
ניתן גם להוסיף מסר שיצורף ל"נר" ויביע את רגשותיכם.


הדלקת נר לזכר אהוד בר-סבר


לפני השליחה, יש להקליד את האותיות הלועזיות שמוצגות במלבן, משמאל לימין:בחזרה לעמוד הזיכרון של אהוד בר-סבר