בעמוד זה הנכם מוזמנים להדליק "נר וירטואלי" לזכר חללי בית הספר ולהירשם ברשימת מכבדי זכרם.
ניתן גם להוסיף מסר שיצורף ל"נר" ויביע את רגשותיכם.


הדלקת נר לזכר מאיר מלמודי


לפני השליחה, יש להקליד את האותיות הלועזיות שמוצגות במלבן, משמאל לימין:בחזרה לעמוד הזיכרון של מאיר מלמודי