בעמוד זה הנכם מוזמנים להדליק "נר וירטואלי" לזכר חללי בית הספר ולהירשם ברשימת מכבדי זכרם.
ניתן גם להוסיף מסר שיצורף ל"נר" ויביע את רגשותיכם.


הדלקת נר לזכר יהושע בר-און


לפני השליחה, יש להקליד בעברית את הצבע של האות השלישית משמאל שמוצגת במלבן:בחזרה לעמוד הזיכרון של יהושע בר-און