"המוות לא בא עם הזקנה, המוות בא עם השכחה" (גבריאל גרסיה מרקס)

האמירה הכואבת הזו, והמשפט המרגש מירמיהו - "כי מדי דברי בו, זכור אזכרנו עוד" - ניצבו לנגד עינינו עת ניגשנו לעצב אתר אינטרנט שיכבד את חללי בית ספרנו וינציחם. האתר מצטרף לכותל ההנצחה בכניסה לספרייה ולאנדרטת הזיכרון בבית בירם.

עוד צעד צנוע, מכבד ואוהב, לזכר חברותינו וחברינו במשפחת הריאלי, שאינם עמנו ושנפלו במרוצת השנים. נזכרם בצער, בגעגוע.
המוות לא בא עם הזקנה, המוות בא עם השכחה