בעמוד זה הנכם מוזמנים להדליק "נר וירטואלי" לזכר חללי בית הספר ולהירשם ברשימת מכבדי זכרם.
ניתן גם להוסיף מסר שיצורף ל"נר" ויביע את רגשותיכם.


הדלקת נר לזכר גבע ארגוב


לפני השליחה, יש להקליד בעברית את הצבע של האות השנייה משמאל שמוצגת במלבן:בחזרה לעמוד הזיכרון של גבע ארגוב